En ny AI-sheriff đŸ‘źâ€â™€ïž

Och: maskinell uppmÀrksamhet, partymodeller, mardrömmar.

Terve! Vikariatet pĂ„ UNT Ă€r slut. FrĂ„n 14 augusti skriver jag ledare i Vestmanlands LĂ€ns Tidning. Tills dess: fjĂ€ll, skĂ€rgĂ„rd, Österlen.

Som enda huvudrÀtt pÄ veckans meny kommer en utbyggd version av söndagens krönika i UNT: Kulturdepartementet ska starta en arbetsgrupp för AI. Bravissimo!

I dag serveras en nÄgot teknisk plusmeny: maskinell uppmÀrksamhet.

Airbnb lanserade en partymodell och sprÄkarbetare har mardrömmar.

Jag, Johanna och en hel tÄgvagn med slÀktingar har Äkt till Abisko. PÄ söndag bombar vi in i Kebnemassivet. Ute ur radioskuggan om en vecka.

/Dagens meny đŸ„˜Â 

  • En ny AI-sheriff đŸ‘źâ€â™€ïžÂ 

/Plusmeny đŸș 

  • En knackig ekvation đŸ’č 

/ Den nya AI-sheriffen i svensk politik đŸ‘źâ€â™€ïžÂ 

Det brukar sÀgas att teknik slÄr politik. Det ligger viss sanning i det. Teknik, och dÀrmed den moderna kulturen, Àr ofta spjutspetsen vid sociala förÀndringar.

NĂ€r plattformsekonomin vĂ€xte fram i takt med nya taxi-, mat- och handelstjĂ€nster blixtbelystes vĂ€lfĂ€rdssystemen. Vem var ansvarig för pensioner, arbetsgivaravgifter och försĂ€kringar för gigjobbare? Ska kommuner verkligen ha monopol pĂ„ att frakta bort möbler? Är skatterna pĂ„ arbete rimliga?

AI stÄr för samma sorts systemomvÀlvning. Det har kulturminister Parisa Liljestrand (M) förstÄtt.

Sveriges Radio och TT beskrev i början av veckan hur hon startat en AI-enhet. Men det Àr inte riktigt sÄ arbetet ser ut.

Egentligen Ă€r det en arbetsgrupp med olika tjĂ€nstemĂ€n som ska formeras de kommande veckorna. Det sker delvis för att vĂ€ssa arbetet med det första utkastet pĂ„ den strategi för kulturella och kreativa nĂ€ringar som ska komma tidig höst – dĂ€r AI sĂ€gs vara bottenplattan. Delvis behövs mer lĂ€rande och kunskap för att driva policyutveckling.

NÄgra tjÀnstemÀn fÄr börja utforska hur AI pÄverkar deras arbetsomrÄden, antingen för att de Àr mer berörda eller har större intresse/kunskap.

Det behövs. Och det Àr rimligt att kulturdepartementet tar tÀten.

Under dem sorterar allt frÄn demokratifrÄgor, val och desinformation till arkeologi, filmpolitik och upphovsrÀtt. AI har slagit hÄrt mot alla dessa delar i flera Är.

Under radarn: Inom StatsrÄdsberedningen (SB) görs ocksÄ AI-satsningar för hela Regeringskansliet, frÀmst för att koppla ihop de mest berörda departementen. Hos SB sorterar bland andra statsministerns kansli, samordningskansliet och kansliet för krishantering.

Denna typ av medvetenhet om AI inom den högsta politiska ledningen stod inte att finna för nÄgra mÄnader sedan. Men tekniken driver uppenbarligen politiken framför sig.

Scan it, send it, fax, rename it: RiksantikvarieĂ€mbetet (RAÄ) har redan hittat fornlĂ€mningar med hjĂ€lp av tekniken, och ser möjligheten att scanna och finkamma hela landet efter okĂ€nda kulturarv. Men hur hantera och strukturera all ny information? Även dĂ€r kan AI bistĂ„.

Redan nu finns den norsk-svenska databasen Digitalt Museum. Skalan i AI-verktyg gör att alla objekt i alla museers arkiv sÄ smÄningom kan ses digitalt eller virtuellt. Digitala arkiv omintetgör politiska brÄk om gratis entré till statliga museer, och frigör samtidigt en kulturskatt med oÀndligt vÀrde. Men det omdefinierar ocksÄ syftet med att skapa utstÀllningar och sjÀlva folkbildningsuppdraget.

DĂ€rtill sĂ€tter dagens pliktlagstiftning kĂ€ppar i hjulen nĂ€r fornlĂ€mningar upptĂ€cks, exempelvis för anlĂ€ggningen av konstgrĂ€splanen i Gamla Uppsala liksom ny jĂ€rnvĂ€g i Norrland. Med RAÄ:s inriktning kommer mĂ„nga fler markĂ€gare att pĂ„verkas. Samtidigt har arkeologer i Uppland tidigare gjort viktiga fynd vid byggena av E18 och E4.

Stora ekonomiska satsningar pÄ infrastruktur har bÀring pÄ kulturminnen. Ju fler kulturminnen som upptÀcks, desto mer pÄverkas planeringen av nya bostÀder och tÄgförbindelser.

Kulturpolitiken kan tvinga sÄvÀl finans- som utbildningsdepartementet att tÀnka nytt.

Det finns förstÄs baksidor med omvÀlvningen. Kungliga Biblioteket (KB) har bistÄtt med stora textmÀngder och annan data i byggandet av en svensk sprÄkmodell som hanterar e-post, rapporter och dokument i offentlig sektor.

Men KB har nekat Sveriges nationella AI-center, som utvecklar en svensk variant av ChatGPT, tillgĂ„ng till arkiven. SkĂ€let Ă€r att, som riksbibliotekarien uttryckt det, konsekvenserna inte gĂ„r att överblicka och att KB:s uppdrag Ă€r att vĂ€rna “det demokratiska samhĂ€llets utveckling”. Är inte fri forskning en grundpelare i demokratier?

En Ànnu viktigare aktör Àr Riksarkivet. De datamÀngder som finns lagrade dÀr Àr ofantliga och orealiserade rikedomar för AI-fÀltet. Men dÀr döljs ocksÄ kÀnsliga personuppgifter och information om svenskt försvar som inte fÄr slinka med i trÀningsdata för en sprÄkmodell.

DÄ kan ryska eller kinesiska cyberoperationer i princip tanka ner information gratis frÄn en öppen sprÄkmodell, exempelvis om de bÀsta inloppen till Karlskrona örlogsbas. Redan idag förbjuder mÄnga internationella företag anstÀllda frÄn att anvÀnda exempelvis ChatGPT för att kÀnslig bolagsinformation hittats i text som genererats av modellen.

Ska textrika myndigheter öppna arkiven för kommersiellt bruk? Vem ska fÄ ersÀttning nÀr arkiverad text och data anvÀnds? Att lagstifta Àr ett dröjsamt instrument för att styra en blixtrande snabb teknikutveckling. Redan nu oroas mÄnga konstnÀrer och kulturutövare för sitt levebröd.

HÀr mÄste regeringen peka med hela handen.

Mycket av detta arbete implicerar andra departement. KB sorterar under utbildningsministern. Lagstiftning mÄste drivas av justitieminister Gunnar Strömmer (M), som tillsammans med digitaliseringsminister Erik Slottner (KD) varit helt osynliga i AI-frÄgor.

I stÀllet Àr det kulturministern som satt sina tjÀnstemÀn pÄ att skapa en nationell strategi för kulturella och kreativa nÀringar dÀr AI integreras. Det Àr i sig en viktig signal. Politiken har det yttersta ansvaret för att hantera de samhÀllsförÀndringar som tekniken alltid kommer skapa.

/Plusmeny đŸș 

#1 đŸ’č 

En sprÄkmodell bygger pÄ maskinell uppmÀrksamhet. Den berÀknas genom följande formel:

Det hÀr Àr centralt för modern AI. Allt hÀrrör ur statistisk mekanik dÀr det anvÀndes för berÀkningar av distributionen av olika tillstÄnd beroende pÄ deras energinivÄ (jag har inte pluggat detta).

Det hÀr tillför bara mer och mer information om varje enskilt ord eller stavelse (token) i en ordsekvens. Det sker för att kunna förstÄ kontexten som orden presenteras eller förekommer i.

Det finns de som tycker att dagens sprÄkmodeller missar i maskinell uppmÀrksamhet, vilket gör dem svÄrare att driftsÀtta och komprimera. Det gÄr ut över kraften i en tjÀnst som ChatGPT, Àven om de flesta inte mÀrker det.

Jag Àr inte nog tekniskt skolad för att avgöra den fulla tyngden i argumenten. Men modellerna blir mer responsiva och trÀffsÀkra över tid med bÀttre maskinell uppmÀrksamhet.

Det lÄter onekligen lurigt att varenda modell potentiellt har en dÄlig matematisk grund att stÄ pÄ nÀr den ska ut och jobba.

The other side: Ingen vet i dag riktigt hur en sprÄkmodell fungerar, eller varför. Det kommer ta Är, kanske decennier, att klarlÀgga.

MervÀrde: Hur forskare frÄn Google utvecklade self-attention.

/Prat 🩜 

/TÀnkvÀrdheter frÄn nÄgon jag har pratat med eller lyssnat pÄ.

Hur gör uthyrningsplattformen Airbnb för att övervaka dÄliga uthyrningar eller hyresgÀster?

Det Ă€r svĂ„rt, erkĂ€nner ingenjören och chefen för “trust product and operations” (oklar titel) Naba Banerjee.

❝

Riskerna Àr inte desamma; datan vÀxer.

Naba Banerjee i Me, Myself and AI

Det Ă€r intressant hur Airbnb under pandemins början försökte stoppa fester som Ă€gde rum, men att man fick ge upp och vĂ€nda sig till AI för att lyckas förutse och övervaka bokningsmönster. I omrĂ„den med “partymodellen” i bruk minskade festandet med 35 procent.

/LĂ€sbart đŸ“šïžÂ 

/Det hÀr har jag tyckt om att dyka ner i pÄ senaste och tror att du ocksÄ kan göra det.

/En yta för fri reflektion om nĂ„got av det jag har lĂ€st đŸ€“Â 

#5. Trauman.

Att rensa i sprĂ„kmodellers trĂ€ningsdata och svar kan vara riktigt jobbigt. Folk som har gjort det vittnar om mörka beskrivningar av “sjĂ€lvmord, sexuella övergrepp pĂ„ barn och bestialiskt vĂ„ld”. En kille fick massor av mardrömmar.

Rensandet behövs. Skit in, skit ut, you know. Men det gĂ„r ju inte att ge mĂ€nniskor det skydd som sprĂ„karbetarna krĂ€ver av arbetsgivarna. Antingen vĂ€ljer man helt “slĂ€ta” textmĂ€ngder, typ barnböcker, och riskerar konstiga inlĂ€rningar, eller sĂ„ mĂ„ste datan vara “vĂ€rre” för att bli mer sprĂ„kligt kognitiv.

Det betyder inte att man ska acceptera brott eller minska sin avsky inför dem. Men dilemmat Àr inbyggd i modern AI-utveckling.

Jag har under vÄren pratat med massor av folk som utvecklar sprÄkmodeller. De allra flesta vill exempelvis hellre att en modell trÀnar pÄ textmÀngder som innehÄller nazistisk propaganda, för att den enklare kan kÀnna igen och markera och utesluta sÄdant ur sina svar, Àn att undvika det.

Vi kanske inte gillar det, men vi behöver förhÄlla oss till det.

Bra tryck i texten? HÀng med pÄ HAIK!